Investerare

Verkställande ledning

Saniona Icon blue
Koncernchef och VD

Rami Levin (född 1969) är en erfaren bioteknikledare med över 24 års erfarenhet inom sällsynta sjukdomar och det centrala nervsystemets sjukdomar. Hans senaste uppdrag, innan han kom till Saniona i januari 2020, var som koncernchef för Sobi Inc., det nordamerikanska dotterbolaget till Sobi, ett internationellt verksamt företag inom sällsynta sjukdomar. Vid Sobi byggde han upp den nordamerikanska organisationen från grunden och ledde sedermera en organisation med ungefär 300 anställda och en omsättning på mer än en halv miljard dollar. Levins erfarenhet av företagsfusioner och uppköp ledde till de framgångsrika förvärven av Gamifant, den första FDA-godkända behandlingen för primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (pHLH), och Synagis, det enda FDA-godkända profylaxet mot respiratoriskt syncytialvirus, RS-virus. Under Levins ledarskap kunde Sobi lansera Gamifant och integrera hela Synagis organisationer för medicin och försäljning – inklusive personalen i sin helhet. 

Före tiden på Sobi innehade Levin under 16 år kommersiella ledarroller av ökande strategisk betydelse vid Merck Serono i ett antal länder, inklusive USA, Sverige, Schweiz och Israel. Levin har en MBA i internationell marknadsföring från Recanati Business School i Tel Aviv i Israel samt en BSc i biologi från universitetet i Tel Aviv.

Vid sidan av sin nuvarande position som koncernchef och VD för Saniona är Levin även medlem i den rådgivande styrelsen för Life Science Cares.

Levin har 10 000 aktier och 710 313 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2024 samt 1 262 000 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031. 

Chief Financial Officer

Jason A. Amello (född 1968) har över 25 års erfarenhet av företagsfinansiering, och har bidragit till strategisk företagstillväxt och såväl finansiell som operativ utveckling. Han har tidigare innehaft positioner som förste vice VD, Chief Financial Officer och kassaförvaltare för Akebia Therapeutics Inc. (Nasdaq:AKBA), där han under en sjuårsperiod har varit med och lett Akebias finansieringsarbete, däribland företagets börsnotering. Han har även huvudrådgivare i Akebias fusion med Kerys Biopharmaceuticals. Under sin tid på Akebia byggde Amello ut hela finansverksamhetens organisation. Han ansvarade i detta för kassaförvaltning, finansiell planering och budgetering, redovisning och rapportering, skattehantering, upphandling, anläggningar och IT. Innan han kom till Akebia var Amello vice VD, Chief Financial Officer och kassaförvaltare för Ziopharm Oncology Inc. (Nasdaq:ZIOP), och dessförinnan innehade han ett antal ledande finansiella roller vid Genzyme Corporation, sedermera Sanofi Genzyme, bland annat som förste vice VD och Chief Accounting Officer. Tidigare i karriären har Amello under tio års tid varit verksam inom Deloittes företagsrådgivning och revision. Amello har en BS in Accounting från Boston College och är auktoriserad revisor i Massachusetts.

Vid sidan av sitt nuvarande uppdrag som Sanionas Chief Financial Officer har Amello även styrelseuppdrag för Acer Therapeutics, Inc. (Nasdaq:ACER) och New England Baptist Hospital.

Amello har 4 200 aktier samt 829 512 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031.

Chief Human Resources Officer

Linea Aspesi (född 1970) har 25 års erfarenhet från ledande roller inom HR, där hon fokuserat på att anpassa talangstrategier till företagens respektive vision, mission och strategi. Innan hon kom till Saniona hade hon rollerna som vice VD och Head of Human Resources & Office Management för Sobi i Nordamerika, där företaget under hennes tid femdubblade sin personalstyrka. Under tiden införde och etablerade Aspesi strategier för kulturell omvandling inom rekrytering, integration, bibehållande och engagemang av talanger, belöningssystem, organisationsdesign, lärande, mångfald och inkludering. Innan dess verkade Aspesi som Head of Human Resources för Sanofis amerikanska avdelning för industrifrågor. I rollen designade och implementerade hon talangstrategier som omvandlade en organisation med omkring 3,000 anställda med avseende på optimering av tillverkningsanläggningar – bland annat genom avvecklingar och avyttringar – samt affärsutveckling och expansion.  Aspesi har under tiden på Sanofi innehaft ledande roller inom HR där hon utformat talangstrategier för Boston Hubs FoU-organisation och Sanofi Genzymes affärsenhet Specialty Care med organisationer för sällsynta sjukdomar, onkologi, MS, immunologi och industriell infrastruktur. Innan anställningen på Sanofi innehade Aspesi positioner inom HR vid ett antal olika organisationer, däribland UMass Memorial Medical Center, Partners Healthcare System Inc. och HealthSouth. Hon har även tidigare suttit i styrelserna för Partnerships for a Skilled Workforce och Seaglass Village.

Aspesi har 4 200 aktier samt 829 512 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031. 

Chief Medical Officer och Head of Clinical Development

Rudolf Baumgartner (född 1959) är läkare och forskare med dokumenterad erfarenhet av att leda sektorsöverskridande arbetsgrupper genom flera utvecklingsprogram, från Investigational New Drug-ansökningar (IND) till ansökningar om marknadsgodkännande och produktgodkännande. Baumgartner har grundläggande utbildning inom immunologi och bred expertis inom ett spektrum av skiftande medicinska områden, inte minst inflammationer och autoimmuna sjukdomar.

Innan han kom till Saniona var Baumgartner Chief Medical Officer vid Flatley Discovery lab, en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar med den sällsynta sjukdomen cystisk fibros. Dessförinnan var han vice VD och Chief Medical Officer för Inotek Pharmaceuticals, där han spelade en nyckelroll i processen inför företagets börsnotering, vilken han även var med och ledde. På Inotek hade han ansvar för klinisk utveckling och operativ drift, medicinska och regulatoriska frågor, biostatistik, preklinisk utveckling och immateriella rättigheter. Före sin tid på Inotek hade Baumgartner seniora utvecklingsroller på Sepracos och Merck & Co. Han inledde sin medicinska bana som forskare och kliniker vid den amerikanska myndigheten National Institutes of Health (NIH), där han var verksam vid laboratoriet för molekylär immunologi vid National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI). Han erhöll läkarexamen vid Pennsylvania State University och gjorde sin specialistutbildning i invärtesmedicin vid University of Michigan, med forskartjänstgöring inom lungmedicin och intensivvårdsmedicin vid Johns Hopkins University.

Baumgartner har 8 300 aktier samt 829 512 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031. 

Grundare och Chief Scientific Officer

Jørgen Drejer (född 1955) är neurobiolog med över 30 års erfarenhet av att upptäcka och utveckla nya metoder för att modulera nervbanor i hjärnan. Hans forskning har utmynnat i grundandet av flera företag och mer än 75 publicerade vetenskapliga artiklar.

Drejer grundade Saniona 2011 och var företagets VD fram till januari 2020, när han istället övertog rollen som Chief Scientific Officer. Innan han grundade Saniona var han med och grundade NeuroSearch A/S 1989, där han under en 20-årsperiod hade flera ledande roller – bland annat som vice VD och forskningschef. Under tiden växte NeuroSearch till ett av Europas största bioteknikföretag. Drejer är PhD i neurobiologi vid Köpenhamns universitet.

Han är för närvarande styrelseledamot i Saniona och 2cureX. Han är också medlem i den danska akademin för tekniska vetenskaper. Han har tidigare varit styrelseledamot i NeuroSearch A/S, Origio A/S, NsGene A/S, Atonomics A/S, Azign Bioscience A/S, Ellegaard Göttingen Minipigs ApS, Force Technology och Monta Biosciences A/S.

Drejer har 2 354 711 aktier i Saniona samt 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024. 

Chief Business Officer
Wendy Dwyer (född 1973) har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling, licensiering, samarbetsavtal, fusioner & förvärv, strategisk planering och företagsledning. Hon kommer närmast från en roll som Chief Business Officer på Surface Oncology Inc., där hon säkrade en affär värd 815 miljoner USD med en upfront-betalning om 85 miljoner USD för en preklinisk immunoonkologisk tillgång. Under sin tid på Surface förhandlade hon även fram ett flertal partnerskap av avgörande strategisk betydelse och ingick i ledningsgruppen. Dwyer har tidigare varit Chief Business Officer på Portal Instruments Inc., där hon säkrade ett viktigt medicintekniskt partnerskapsavtal med ett stort läkemedelsbolag. Dessförinnan var hon Vice President, Corporate Business Development på Ipsen BioScience Inc., där hon översåg förvärven av ett antal marknadslanserade produkter och produkter i sen fas för att utöka bolagets närvaro i USA och Kanada. Dwyer har också tidigare innehaft seniora affärsutvecklingspositioner på AstraZeneca plc, Antigenics Inc., Endo Pharmaceuticals Inc. och Indevus Pharmaceuticals Inc. Dwyer tog sin magisterexamen i företagsekonomi vid Lesley University och sin kandidatexamen i psykologi vid Endicott College.
Dwyer har 0 aktier och 0 optioner i optionsprogrammet 2020/2031.
Chief Technical Operations Officer

Kyle Haraldsen (född 1978) har nära 20 års erfarenhet av teknisk drift och tillverkning inom läkemedelsindustrin samt produktgodkännande inom såväl USA och E.U.
Innan han började på Saniona i januari 2021 tjänstgjorde han som Vice President of Technical Operations and Project Management på AMAG Pharmaceuticals, där han under en sju år ledde funktioner för utveckling och analytisk utveckling, tillverkning, försörjningskedja och projektledning. Under sin tid på AMAG övervakade Haraldsen flera produktlanseringar, linjeförlängningar samt integrationen av två utvecklingsstadietillgångar.

Tidigare har Haraldsen arbetat som Senior Director of Manufacturing vid Radius Health där han var ansvarig för utveckling, drift och budgetövervakning av CMC-program och kliniskt prövningsmaterial till stöd för globala kliniska Fas 3 och multinationella Fas 2-studier. Haraldsen har även erfarenhet från roller inom Avecia Biotechnology och Johnson Matthey Pharma Services.

Han har en kandidatexamen i kemiteknik från Northeastern University.

Haraldsen har 4 200 aktier och 228 000 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031.

Chief Communications Officer

Trista Morrison (född 1977) har nära 20 års erfarenhet av informationsfrågor inom hälso- och sjukvården, inklusive strategisk kommunikation och patientförsvar. Innan hon kom till Saniona grundade hon konsultbyrån PR with Purpose, LLC, som bistår företag och ideella organisationer inom biovetenskap med autentiska och transparenta kommunikationstjänster. Dessförinnan hade hon rollen som Vice President of Communications and Patient Advocacy för Sobi, ett nordamerikanskt företag inom sällsynta sjukdomar, där hon både startade upp avdelningar och bidrog till att uppnå milstolpar som FDA-godkännanden, produktlanseringar, uppköp, väsentliga resultatpresentationer och en tillväxt från 50 till 300 anställda. Innan hon kom till Sobi ansvarade Morrison för företags-, produkt- och personalkommunikation för Ironwood Pharmaceuticals Inc. Hon har tidigare arbetat som reporter för BioWorld Today och har innehaft ett antal positioner vid olika bioteknikinriktade PR-byråer.

Morrison har pågående styrelseuppdrag för the Network of Tyrosiniemia Advocates (NOTA) och i den rådgivande styrelsen för the Termeer Foundation.

Morrison har 4 200 aktier samt 829 512 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031.

Chief Legal Officer

Denelle Waynick (född 1967) har nära 30 års erfarenhet av legal rådgivning inom hälso-och sjukvårdssektorn till såväl amerikanska som internationella bolag. Innan hon kom till Saniona i januari 2021 arbetade Waynick som Chief Legal Officer och företagssekreterare på MyoKardia, där hon gav strategiska och praktiska råd till C-suite chefer i juridiska frågor samt frågor rörande reglerings- och policymiljön.

Waynick har dessförinnan arbetat som intern företagsrådgivare på bolag såsom UCB, Actavis och Schering-Plough samt har erfarenhet från roller såsom biträdande jurist och partner på nationella och regionala byråer med fokus på bolagsrätt. Förutom kompetens inom företags-, policy-, styrnings- och processfrågor har hon varit rådgivare i en rad globala affärstransaktioner, inklusive fusioner, förvärv och avyttringar.

Waynick har en kandidatexamen i redovisning från Rutgers, State University of New Jersey-Newark samt en Juris Doctor (JD) från Howard University School of Law. Waynick är styrelseledamot i Zogenix, Inc.

Waynick har 4 200 aktier och 283 000 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031.