Investerare

Styrelse

Saniona Icon blue

Styrelseordförande sedan 2018                    

J. Donald deBethizy har mer än 30 års erfarenhet från den biofarmaceutiska industrin, bland annat som entreprenör, VD och styrelseledamot. Vid sidan av uppdraget som styrelseordförande för Saniona har han även pågående uppdrag som styrelseordförande för Albumedix A/S och styrelseledamot i argenx N.V., Lophora ApS, Newron Pharmaceuticals SpA, Noxxon NV och Proterris Inc. Han ingåri ledningsgruppen (direktion) för Albumin Holding ApS och White City Consulting ApS.

Tidigare var deBethizy styrelseordförande för Rigontec GmbH tills det såldes till Merck Inc. Dessförinnan var han VD för Santaris Pharma A/S tills det förvärvades av Roche Holdings. Han har tidigare varit VD för det danska bioteknikföretaget Contera Pharma A/S fram tills att det såldes till Bukwang Pharma Co. Ltd., och dessförinnan VD för det Nasdaq-noterade bolaget Targacept, Inc., senare sålt till Catalyst Biosciences, där han var en av grundarna. Innan grundandet av Targacept arbetade deBethizy i ett antal olika roller inom RJ Reynolds under 15 års tid. Han tog sin Ph.D. och M.Sc. i toxikologi från Utah State University och en B.Sc. i biologi från University of Maryland. Till hans tidigare styrelsepositioner hör Novozymes Biopharma DK A/S, Asceneuron SA, Biosource Inc., Enbiotix Inc., LigoCyte Pharmaceuticals Inc., Serenova A/S (tidigare Serendex Pharmaceuticals A/S) och Targacept.

deBethizy är oberoende i förhållande till såväl Saniona och dess ledning som till större aktieägare. Han innehar 32 500 aktier och 217 625 optioner i optionsprogrammet 2018/2024.

Jørgen Drejer är neurobiolog med över 30 års erfarenhet av att upptäcka och utveckla nya metoder för modulering av signalvägar i hjärnan. Han har grundat flera bolag och publicerat fler än 75 vetenskapliga artiklar på grundval av sin forskning.

Drejer grundade Saniona 2011 och var företagets VD fram till januari 2020, när han övergick till en roll som Chief Scientific Officer. Innan han startade Saniona var han 1989 med och grundade NeuroSearch A/S, där han under en 20-årsperiod var verksam i olika ledande roller, bland annat vice VD och forskningschef. Under Drejers tid i bolaget utvecklades NeuroSearch till ett av Europas stora bioteknikföretag. Drejer har en Ph.D. i neurobiologi från Köbenhamns universitet.

Drejer har pågående uppdrag som styrelseledamot i Saniona och 2CureX. Han har suttit i styrelsen för Saniona sedan 2014 och för Saniona A/S sedan 2012. Han är även medlem av den danska ingenjörsvetenskapsakademien. Han har tidigare haft styrelseuppdrag för NeuroSearch A/S, Origio A/S, NsGene A/S, Atonomics A/S, Azign Bioscience A/S, Ellegaard Göttingen Minipigs ApS, Force Technology och Monta Biosciences A/S.

Drejer är inte oberoende i förhållande till Saniona och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare. Han innehar 2 364 711 aktier, och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.

Styrelseledamot sedan 2021.


Hoffman (1965) är en erfaren finansiell chef och styrelseledamot, med nära 30 år av erfarenhet och prestationer inom redovisning, ekonomiförvaltning, kapitalanskaffning, strategisk planering, företagsledning, investerarrelationer och ledarskap. Hoffman är för närvarande President och VD samt styrelseordförande för Kintara Therapeutics (Nasdaq: KTRA). Han sitter också i två andra börsnoterade bolagsstyrelser (ASLAN Pharmaceuticals – Nasdaq: ASLN och Antibe Therapeutics – TSX: ATE) och sitter i revisionsutskottet och som finansiell expert i båda styrelserna. Hoffman har även styrelseuppdrag i the Association of Bioscience Financial Officers och i FibroBiologics, Inc., ett privat bioteknikbolag. I sin senaste operativa roll var Hoffman Chief Financial Officer (CFO) på San Diego-baserade Heron Pharmaceuticals, en Nasdaq-noterad läkemedelsutvecklare i kommersiell fas med en pipeline av läkemedel för akut smärtbehandling. Under Hoffmans tid på Heron tog bolaget in över 650 miljoner USD och lanserade sin andra kommersiella läkemedelsprodukt. Hoffmans karriär inom biotekniksektorn tog sin början 1997 på Arena Pharmaceuticals, där han var en av medgrundarna i företagsledningen och sedermera verkade som CFO i tio år. Under tiden på Arena var han involverad i bolagets börsnotering och finansiering, där mer än 1,5 miljarder USD anskaffades. Hoffman verkade som finansiell chef under två förvärv som Arena genomförde, däribland av en tillverkningsanläggning i Schweiz, och när transaktionen slutförts övertog han rollen som verkställande direktör för anläggningen. Hoffman var dessutom rådgivare till Financial Accounting Standards Board (FASB) under en tioårsperiod (2010 till 2020), och bistod då de organisationer som i USA fastställer standarder för redovisning med råd om uppkomna frågor och finansiell vägledning. Hoffman var en av grundarna av Day For Change, en ideell organisation i San Diego som hjälper utsatta barn och barn som utsatts för övergrepp, och har suttit i styrelsen i över 20 år. Hoffman tog sin kandidatexamen i företagsekonomi vid St. Bonaventure University och är auktoriserad revisor (ej verksam) i delstaten Kalifornien.


Hoffman är oberoende i förhållande till såväl Saniona och dess ledning som till större aktieägare. Han har 0 aktier och 0 optioner.
 

Styrelseledamot sedan 2018

Anna Ljung är VD för Moberg Pharma AB, ett noterat svenskt läkemedelsbolag inom dermatologi. Förutom sin VD-roll på Moberg Pharma har hon pågående uppdrag som styrelseordförande för OncoZenge AB, ett noterat svenskt läkemedelsbolag, och Moberg Derma Incentives AB.

Innan hon blev VD för Moberg var hon bolagets CFO i 13 år, och innan dess CFO på Athera Biotechnologies AB och Controller på Lipopeptide AB. Hon har även verkat som oberoende konsult inom teknisk licensiering. Ljung tog sin M.Sc. i national- och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag för MPJ OTC AB och Advantice Health AB.

Ljung är oberoende i förhållande till såväl Saniona och dess ledning som till större aktieägare. Hon innehar 4 629 aktier; 4 000 optioner i optionsprogrammet 2018/2024; 4 000 optioner i optionsprogrammet 2019/2023; och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.

Styrelseledamot sedan 2019

Edward Saltzman har mer än 30 års erfarenhet från den biofarmaceutiskaindustrin.Hanärförnärvarandestyrelseordförande och medlem i ledningsgruppen för Cello Health BioConsulting, tidigare Defined Health, efter att under 2017 ha lettförsäljningen av Defined Health till Cello Health. Cello Health BioConsulting är ett ledande konsultbolag inom strategisk affärsutveckling och bistår seniora befattningshavare i läkemedels-, bioteknikoch investmentbranscherna. Fram till förvärvet hade Saltzman lett Defined Health, som han också grundade, i 24 år. Han är för närvarande verksam som investeringsrådgivare åt Israel Biotech Fund och har tidigare varit styrelseledamot i Vidac Pharmaceuticals Ltd. Saltzman tog examen vid New York University.

Saltzman är oberoende i förhållande till såväl Saniona och dess ledning som till större aktieägare. Han innehar 14 200 aktier; 4 000 optioner i optionsprogrammet 2019/2023; och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.

Styrelseledamot sedan 2015 (styrelseledamot i Saniona A/S sedan 2016)

Carl Johan Sundberg är läkare och professor, med omfattande erfarenhet av entreprenörskap inom hälso- och sjukvård, investering och kommunikation. Han är prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han har pågående uppdrag som styrelseledamot i Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation AB och Medkay Konsulting AB.

Sundberg har varit verksam vid Karolinska Institutet sedan 30 år tillbaka, och hans gärning innefattar arbete inom molekylär och tillämpad arbetsfysiologi, medicinsk innovation och bioentreprenörskap.Hanärmedgrundare tillochtidigare förvaltare av den biomedicinska riskkapitalfonden Karolinska Investment Fund med 60 miljoner EUR i tillgångar. Till hans erfarenheter inom kommunikationsområdet hör tidigare arbetsperioder på Svenska Dagbladet och amerikanska ABC Television. Han är ledamot i och rådgivare till Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Stiftelsen Forska!Sverige och i World Anti-Doping Agency (WADA) Gene and Cell Doping Expert Advisory Group. Sundberg tog sin läkarexamen och Ph.D. vid Karolinska Institutet. Han hartidigare haft styrelseuppdrag för Cobra Biologics Holding AB, Hypercure Medical AB, Karolinska Development AB och NsGene A/S.

Sundberg är oberoende i förhållande till såväl Saniona och dess ledning som till större aktieägare. Han innehar 9 800 aktier; 4 000 optioner i optionsprogrammet 2018/2024; 4 000 optioner i optionsprogrammet 2019/2023; och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.