Investerare

Styrelse

Saniona Icon blue

Styrelseordförande sedan 2018                    

Utbildning och bakgrund: Ph.D. och M.Sc. i toxicologi från Utah State University och en B.Sc. i biologi från University of Maryland. J. Donald deBethizy (född 1950) är också medgrundare av och tidigare VD för Targacept, Inc., ett amerikanskt bioteknikbolag noterat på Nasdaq, 1997-2012, och VD för Santaris Pharma A/S från januari till oktober 2014, när bolaget såldes till Roche Holdings.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesordförande i Albumedix A/S och Saniona A/S. Styrelseledamot i argenx N.V., Newron Pharmaceuticals SpA, Noxxon Pharma NV och Proterris Inc. Medlem i ledningsgruppen (direktion) för Albumin Holding ApS och White City Consulting ApS.

Avslutade uppdrag under de senaste fem åren: Arbetande styrelseordförande för Contera Pharma A/S. Styrelseordförande för Novozymes Biopharma DK A/S. Styrelseledamot i Asceneuron SA, Biosource Inc., Enbiotix Inc., LigoCyte Pharmaceuticals Inc. VD och koncernchef för Roche Innovation Center Copenhagen A/S (tidigare Santaris Pharma A/S).  

Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Innehav i Saniona: 12 500 aktier och 217 625 optioner i optionsprogrammet 2018/2024.

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning och bakgrund: M.Sc. i Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Nuvarande VD för Moberg Pharma AB och tidigare erfarenhet från befattningar som CFO på Athera Biotechnologies AB, Moberg Pharma AB och Lipopeptide AB samt som oberoende konsult inom teknologilicensiering.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Moberg Derma Incentives AB. Styrelseledamot i Moberg Pharma 2019 AB och Saniona A/S. VD för Moberg Pharma AB.

Avslutade uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i MPJ OTC AB. Styrelsesuppleant i Moberg Derma Incentives AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Innehav i Saniona: 4 629 aktier och 4 000 optioner i optionsprogrammet 2018/2022 och 4 000 optioner i optionsprogrammet 2019/2023 samt 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.

Styrelseledamot sedan 2015 (styrelseledamot i Saniona A/S sedan 2016)

Utbildning och bakgrund: Läkar- och doktorexamen från Karolinska Institutet. Professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Medgrundare till och tidigare Investment Manager för Karolinska Investment Fund, en 60 MEUR biomedicinsk VC-fond. Forskningschef vid avdelningen för Bioentreprenörskap vid Karolinska Institutet, vald ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samt tidigare ordförande i Yrkesföreningar För Fysisk Aktivitet och Stiftelsen Forska!Sverige samt ledamot i Internationella Olympiska Kommitténs Medicinska Kommission. Mångårig erfarenhet från styrelsearbete inom akademin och näringslivet. Professor vid avdelningen för Fysiologi & farmakologi vid Karolinska Institutet. Prefekt vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation AB, Medkay Konsulting AB och Saniona A/S.

Avslutade uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Cobra Biologics Holding AB, Hypercure Medical AB och Karolinska Development AB. Styrelsesuppleant i Symbiont Law AB. Bolagsman i Medkay Konsulting HB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Innehav i Saniona: 9 800 aktier och 4 000 optioner i optionsprogrammet 2018/2022 och 4 000 optioner i optionsprogrammet 2019/2023 samt 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.

Styrelseledamot sedan 2014. Styrelseledamot i Saniona A/S sedan 2012. CSO sedan 2020. Tidigare VD i Saniona AB och Saniona A/S. Medgrundare av Saniona A/S och Saniona AB.

Utbildning och bakgrund: Ph.D. i neurobiologi från Köbenhamns universitet. En av medgrundarne till NeuroSearch A/S och verkade under lång tid som bolagets vice VD och forskningschef. Medlem i den danska akademin för tekniska vetenskaber och tidigare medlem av styrelsen vid det danska nationella forskningsrådet för oberoende forskning. Författare till fler än 75 vetenskapeliga artiklar.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Saniona A/S. Styrelseledamot i 2CureX AB och 2CureX A/S.

Avslutade uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Delta Reader A/S. Styrelseledamot i Atonomics A/S, Azign Bioscience A/S, Ellegaard Göttingen Minipigs ApS, Force Technology och Monta Biosciences A/S. VD i Saniona AB och Saniona A/S.

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Innehav i Saniona: 2 354 711 aktier samt 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.

Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning och bakgrund: Examen från New York University. Arbetande styrelseordförande för Cello Health BioConsulting ("CHBC"), tidigare Defined Health, efter att ha lett försäljningen av Defined Health till Cello Health under 2017. CHBC är en ledande strategisk affärsutvecklingskonsultfirma som biträder ledande befattningshavare rörande pharma, biotech och investeringar. Edward C. Saltzman (född 1955) besitter omfattande kunskap om läkemedels- och biotechbranscherna från åren med Defined Health, en ledande strategisk rådgivningsfirma inom affärsutveckling som har hjälpt företag inom branscherna läkemedel, bioteknik och sjukvårdsinvesteringar i mer än 25 år. Baserat på sin breda och djupa erfarenhet bistår han CHBC's seniora projektledare som arbetar med kunder inom flera terapiområden.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och medlem i ledningsgruppen i Cello Health BioConsulting Inc. (tidigare Defined Health Inc.).

Avslutade uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Vidac Pharmaceuticals Ltd.

Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Innehav i Saniona: 4 200 aktier och 4 000 optioner i optionsprogrammet 2019/2023 samt 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.