Investerare

Press Releases

Saniona Icon blue
Sanionas kliniska studie på hypotalamisk fetma publiceras i vetenskaplig tidskrift
May 23, 2022 kl 2:00 AM EDT

PRESSMEDDELANDE

23 maj 2022

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att resultaten från den randomiserade kontrollerade kliniska studien med Tesomet för viktnedgång hos patienter med hypotalamisk fetma har publicerats i den fackgranskade vetenskapliga tidskriften European Journal of Endocrinology. Slutsatsen är att resultaten är uppmuntrande och stödjer fortsatt undersökning av Tesomet som behandling för förvärvad hypotalamisk fetma.

Professor Ulla Feldt-Rasmussen, M.D., DMSc., avdelningen för Medicinsk endokrinologi och metabolism på Rigshospitalet vid Köpenhamns Universitetssjukhus och huvudprövare för Fas 2-studien, kommenterar: “Patienter med hypotalamisk fetma drabbas av en allvarlig och funktionsnedsättande övervikt som det saknas godkända behandlingar för. Jag är mycket uppmuntrad av studieresultaten, och jag tror att Tesomet kan bli en värdefull behandling som även adresserar de kännetecknande symptomen hos den här sällsynta sjukdomen, som ihållande hunger, förlorad aptitreglering, okontrollerbar viktökning och ämnesomsättningsrubbningar. Lika viktig är Tesomets gynnsamma säkerhets- och tolerabilitetsprofil. De lovande resultaten motiverar fortsatta studier och jag ser fram mot den fortsatta utvecklingen av Tesomet, som kan bli den första behandlingen som ger patienter med hypotalamisk fetma ett bättre utfall”.

I artikeln i European Journal of Endocrinology (https://doi.org/10.1530/EJE-21-0972) beskrivs den kliniska studien och de erhållna resultaten.

En genomgång av resultaten ägde rum den 22 maj 2022 vid den europeiska kongressen för endokrinologi i Milano där medförfattaren Marianne Klose, M.D., vid avdelningen för Medicinsk endokrinologi och metabolism på Rigshospitalet vid Köpenhamns Universitetssjukhus gave en muntlig presentation (ECE 2022 | ESE (ese-hormones.org).

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 23 maj 2022 kl. 8.00 CEST.

Om Saniona
Saniona ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling och en mission att dra fördel av sin expertis inom målinriktning mot jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Bolagets längst framskridna produktkandidat, Tesomet™, har avancerats till kliniska studier i mellanfas för behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Dessa kliniska studier har på bolagets eget initiativ pausats på grund av begränsad tillgång till finansiering, och Saniona utforskar aktivt möjligheter till partnerskap. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 genomgår klinisk prövning i Fas 1 och är positionerad för behandling av neuropatiska smärttillstånd, och SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona är baserat i Köpenhamnsområdet i Danmark och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

 

Bilaga