Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Trista Morrison

Trista Morrison

Chief Communications Officer

Trista Morrison (född 1977) har nära 20 års erfarenhet av informationsfrågor inom hälso- och sjukvården, inklusive strategisk kommunikation och patientförsvar. Innan hon kom till Saniona grundade hon konsultbyrån PR with Purpose, LLC, som bistår företag och ideella organisationer inom biovetenskap med autentiska och transparenta kommunikationstjänster. Dessförinnan hade hon rollen som Vice President of Communications and Patient Advocacy för Sobi, ett nordamerikanskt företag inom sällsynta sjukdomar, där hon både startade upp avdelningar och bidrog till att uppnå milstolpar som FDA-godkännanden, produktlanseringar, uppköp, väsentliga resultatpresentationer och en tillväxt från 50 till 300 anställda. Innan hon kom till Sobi ansvarade Morrison för företags-, produkt- och personalkommunikation för Ironwood Pharmaceuticals Inc. Hon har tidigare arbetat som reporter för BioWorld Today och har innehaft ett antal positioner vid olika bioteknikinriktade PR-byråer.

Morrison har pågående styrelseuppdrag för the Network of Tyrosiniemia Advocates (NOTA) och i den rådgivande styrelsen för the Termeer Foundation.

Morrison har 4 200 aktier samt 829 512 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031.