Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Rudolf Baumgartner

Rudolf Baumgartner

Chief Medical Officer och Head of Clinical Development

Rudolf Baumgartner (född 1959) är läkare och forskare med dokumenterad erfarenhet av att leda sektorsöverskridande arbetsgrupper genom flera utvecklingsprogram, från Investigational New Drug-ansökningar (IND) till ansökningar om marknadsgodkännande och produktgodkännande. Baumgartner har grundläggande utbildning inom immunologi och bred expertis inom ett spektrum av skiftande medicinska områden, inte minst inflammationer och autoimmuna sjukdomar.

Innan han kom till Saniona var Baumgartner Chief Medical Officer vid Flatley Discovery lab, en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar med den sällsynta sjukdomen cystisk fibros. Dessförinnan var han vice VD och Chief Medical Officer för Inotek Pharmaceuticals, där han spelade en nyckelroll i processen inför företagets börsnotering, vilken han även var med och ledde. På Inotek hade han ansvar för klinisk utveckling och operativ drift, medicinska och regulatoriska frågor, biostatistik, preklinisk utveckling och immateriella rättigheter. Före sin tid på Inotek hade Baumgartner seniora utvecklingsroller på Sepracos och Merck & Co. Han inledde sin medicinska bana som forskare och kliniker vid den amerikanska myndigheten National Institutes of Health (NIH), där han var verksam vid laboratoriet för molekylär immunologi vid National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI). Han erhöll läkarexamen vid Pennsylvania State University och gjorde sin specialistutbildning i invärtesmedicin vid University of Michigan, med forskartjänstgöring inom lungmedicin och intensivvårdsmedicin vid Johns Hopkins University.

Baumgartner har 8 300 aktier samt 829 512 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031.