Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Rami Levin

Rami Levin

Koncernchef och VD

Rami Levin (född 1969) är en erfaren bioteknikledare med över 24 års erfarenhet inom sällsynta sjukdomar och det centrala nervsystemets sjukdomar. Hans senaste uppdrag, innan han kom till Saniona i januari 2020, var som koncernchef för Sobi Inc., det nordamerikanska dotterbolaget till Sobi, ett internationellt verksamt företag inom sällsynta sjukdomar. Vid Sobi byggde han upp den nordamerikanska organisationen från grunden och ledde sedermera en organisation med ungefär 300 anställda och en omsättning på mer än en halv miljard dollar. Levins erfarenhet av företagsfusioner och uppköp ledde till de framgångsrika förvärven av Gamifant, den första FDA-godkända behandlingen för primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (pHLH), och Synagis, det enda FDA-godkända profylaxet mot respiratoriskt syncytialvirus, RS-virus. Under Levins ledarskap kunde Sobi lansera Gamifant och integrera hela Synagis organisationer för medicin och försäljning – inklusive personalen i sin helhet. 

Före tiden på Sobi innehade Levin under 16 år kommersiella ledarroller av ökande strategisk betydelse vid Merck Serono i ett antal länder, inklusive USA, Sverige, Schweiz och Israel. Levin har en MBA i internationell marknadsföring från Recanati Business School i Tel Aviv i Israel samt en BSc i biologi från universitetet i Tel Aviv.

Vid sidan av sin nuvarande position som koncernchef och VD för Saniona är Levin även medlem i den rådgivande styrelsen för Life Science Cares.

Levin har 10 000 aktier och 710 313 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2024 samt 1 262 000 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031.