Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Linea Aspesi

Linea Aspesi

Chief Human Resources Officer

Linea Aspesi (född 1970) har 25 års erfarenhet från ledande roller inom HR, där hon fokuserat på att anpassa talangstrategier till företagens respektive vision, mission och strategi. Innan hon kom till Saniona hade hon rollerna som vice VD och Head of Human Resources & Office Management för Sobi i Nordamerika, där företaget under hennes tid femdubblade sin personalstyrka. Under tiden införde och etablerade Aspesi strategier för kulturell omvandling inom rekrytering, integration, bibehållande och engagemang av talanger, belöningssystem, organisationsdesign, lärande, mångfald och inkludering. Innan dess verkade Aspesi som Head of Human Resources för Sanofis amerikanska avdelning för industrifrågor. I rollen designade och implementerade hon talangstrategier som omvandlade en organisation med omkring 3,000 anställda med avseende på optimering av tillverkningsanläggningar – bland annat genom avvecklingar och avyttringar – samt affärsutveckling och expansion.  Aspesi har under tiden på Sanofi innehaft ledande roller inom HR där hon utformat talangstrategier för Boston Hubs FoU-organisation och Sanofi Genzymes affärsenhet Specialty Care med organisationer för sällsynta sjukdomar, onkologi, MS, immunologi och industriell infrastruktur. Innan anställningen på Sanofi innehade Aspesi positioner inom HR vid ett antal olika organisationer, däribland UMass Memorial Medical Center, Partners Healthcare System Inc. och HealthSouth. Hon har även tidigare suttit i styrelserna för Partnerships for a Skilled Workforce och Seaglass Village.

Aspesi har 4 200 aktier samt 829 512 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031.