Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Joergen Drejer

Jørgen Drejer

Grundare och Chief Scientific Officer

Jørgen Drejer (född 1955) är neurobiolog med över 30 års erfarenhet av att upptäcka och utveckla nya metoder för att modulera nervbanor i hjärnan. Hans forskning har utmynnat i grundandet av flera företag och mer än 75 publicerade vetenskapliga artiklar.

Drejer grundade Saniona 2011 och var företagets VD fram till januari 2020, när han istället övertog rollen som Chief Scientific Officer. Innan han grundade Saniona var han med och grundade NeuroSearch A/S 1989, där han under en 20-årsperiod hade flera ledande roller – bland annat som vice VD och forskningschef. Under tiden växte NeuroSearch till ett av Europas största bioteknikföretag. Drejer är PhD i neurobiologi vid Köpenhamns universitet.

Han är för närvarande styrelseledamot i Saniona och 2cureX. Han är också medlem i den danska akademin för tekniska vetenskaper. Han har tidigare varit styrelseledamot i NeuroSearch A/S, Origio A/S, NsGene A/S, Atonomics A/S, Azign Bioscience A/S, Ellegaard Göttingen Minipigs ApS, Force Technology och Monta Biosciences A/S.

Drejer har 2 354 711 aktier i Saniona samt 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.