Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Jason A. Amello

Jason A. Amello

Chief Financial Officer

Jason A. Amello (född 1968) har över 25 års erfarenhet av företagsfinansiering, och har bidragit till strategisk företagstillväxt och såväl finansiell som operativ utveckling. Han har tidigare innehaft positioner som förste vice VD, Chief Financial Officer och kassaförvaltare för Akebia Therapeutics Inc. (Nasdaq:AKBA), där han under en sjuårsperiod har varit med och lett Akebias finansieringsarbete, däribland företagets börsnotering. Han har även huvudrådgivare i Akebias fusion med Kerys Biopharmaceuticals. Under sin tid på Akebia byggde Amello ut hela finansverksamhetens organisation. Han ansvarade i detta för kassaförvaltning, finansiell planering och budgetering, redovisning och rapportering, skattehantering, upphandling, anläggningar och IT. Innan han kom till Akebia var Amello vice VD, Chief Financial Officer och kassaförvaltare för Ziopharm Oncology Inc. (Nasdaq:ZIOP), och dessförinnan innehade han ett antal ledande finansiella roller vid Genzyme Corporation, sedermera Sanofi Genzyme, bland annat som förste vice VD och Chief Accounting Officer. Tidigare i karriären har Amello under tio års tid varit verksam inom Deloittes företagsrådgivning och revision. Amello har en BS in Accounting från Boston College och är auktoriserad revisor i Massachusetts.

Vid sidan av sitt nuvarande uppdrag som Sanionas Chief Financial Officer har Amello även styrelseuppdrag för Acer Therapeutics, Inc. (Nasdaq:ACER) och New England Baptist Hospital.

Amello har 4 200 aktier samt 829 512 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031.