Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Denelle J. Waynick

Denelle J. Waynick

Chief Legal Officer

Denelle Waynick (född 1967) har nära 30 års erfarenhet av legal rådgivning inom hälso-och sjukvårdssektorn till såväl amerikanska som internationella bolag. Innan hon kom till Saniona i januari 2021 arbetade Waynick som Chief Legal Officer och företagssekreterare på MyoKardia, där hon gav strategiska och praktiska råd till C-suite chefer i juridiska frågor samt frågor rörande reglerings- och policymiljön.

Waynick har dessförinnan arbetat som intern företagsrådgivare på bolag såsom UCB, Actavis och Schering-Plough samt har erfarenhet från roller såsom biträdande jurist och partner på nationella och regionala byråer med fokus på bolagsrätt. Förutom kompetens inom företags-, policy-, styrnings- och processfrågor har hon varit rådgivare i en rad globala affärstransaktioner, inklusive fusioner, förvärv och avyttringar.

Waynick har en kandidatexamen i redovisning från Rutgers, State University of New Jersey-Newark samt en Juris Doctor (JD) från Howard University School of Law.

Waynick har 4 200 aktier och 283 000 teckningsoptioner i optionsprogrammet 2020/2031.