Investerare

Ersättning

Saniona Icon blue
Ersättningspolicy för VD och andra ledande befattningshavare

Incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande följande incitamentsprogram: