Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Jørgen Drejer photo

Jørgen Drejer (född 1955)

Styrelseledamot sedan 2014. Styrelseledamot i Saniona A/S sedan 2012. CSO sedan 2020. Tidigare VD i Saniona AB och Saniona A/S. Medgrundare av Saniona A/S och Saniona AB.

Utbildning och bakgrund: Ph.D. i neurobiologi från Köbenhamns universitet. En av medgrundarne till NeuroSearch A/S och verkade under lång tid som bolagets vice VD och forskningschef. Medlem i den danska akademin för tekniska vetenskaber och tidigare medlem av styrelsen vid det danska nationella forskningsrådet för oberoende forskning. Författare till fler än 75 vetenskapeliga artiklar.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Saniona A/S. Styrelseledamot i 2CureX AB och 2CureX A/S.

Avslutade uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Delta Reader A/S. Styrelseledamot i Atonomics A/S, Azign Bioscience A/S, Ellegaard Göttingen Minipigs ApS, Force Technology och Monta Biosciences A/S. VD i Saniona AB och Saniona A/S.

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Innehav i Saniona: 2 354 711 aktier samt 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.