Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Jørgen Drejer photo

Jørgen Drejer (född 1955)

Jørgen Drejer är neurobiolog med över 30 års erfarenhet av att upptäcka och utveckla nya metoder för modulering av signalvägar i hjärnan. Han har grundat flera bolag och publicerat fler än 75 vetenskapliga artiklar på grundval av sin forskning.

Drejer grundade Saniona 2011 och var företagets VD fram till januari 2020, när han övergick till en roll som Chief Scientific Officer. Innan han startade Saniona var han 1989 med och grundade NeuroSearch A/S, där han under en 20-årsperiod var verksam i olika ledande roller, bland annat vice VD och forskningschef. Under Drejers tid i bolaget utvecklades NeuroSearch till ett av Europas stora bioteknikföretag. Drejer har en Ph.D. i neurobiologi från Köbenhamns universitet.

Drejer har pågående uppdrag som styrelseledamot i Saniona och 2CureX. Han har suttit i styrelsen för Saniona sedan 2014 och för Saniona A/S sedan 2012. Han är även medlem av den danska ingenjörsvetenskapsakademien. Han har tidigare haft styrelseuppdrag för NeuroSearch A/S, Origio A/S, NsGene A/S, Atonomics A/S, Azign Bioscience A/S, Ellegaard Göttingen Minipigs ApS, Force Technology och Monta Biosciences A/S.

Drejer är inte oberoende i förhållande till Saniona och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare. Han innehar 2 364 711 aktier, och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.