Investerare

Biography

Saniona Icon blue
J. Donald deBethizy photo

J. Donald deBethizy (född 1950)

Styrelseordförande sedan 2018                    

J. Donald deBethizy har mer än 30 års erfarenhet från den biofarmaceutiska industrin, bland annat som entreprenör, VD och styrelseledamot. Vid sidan av uppdraget som styrelseordförande för Saniona har han även pågående uppdrag som styrelseordförande för Albumedix A/S och styrelseledamot i argenx N.V., Lophora ApS, Newron Pharmaceuticals SpA, Noxxon NV och Proterris Inc. Han ingåri ledningsgruppen (direktion) för Albumin Holding ApS och White City Consulting ApS.

Tidigare var deBethizy styrelseordförande för Rigontec GmbH tills det såldes till Merck Inc. Dessförinnan var han VD för Santaris Pharma A/S tills det förvärvades av Roche Holdings. Han har tidigare varit VD för det danska bioteknikföretaget Contera Pharma A/S fram tills att det såldes till Bukwang Pharma Co. Ltd., och dessförinnan VD för det Nasdaq-noterade bolaget Targacept, Inc., senare sålt till Catalyst Biosciences, där han var en av grundarna. Innan grundandet av Targacept arbetade deBethizy i ett antal olika roller inom RJ Reynolds under 15 års tid. Han tog sin Ph.D. och M.Sc. i toxikologi från Utah State University och en B.Sc. i biologi från University of Maryland. Till hans tidigare styrelsepositioner hör Novozymes Biopharma DK A/S, Asceneuron SA, Biosource Inc., Enbiotix Inc., LigoCyte Pharmaceuticals Inc., Serenova A/S (tidigare Serendex Pharmaceuticals A/S) och Targacept.

deBethizy är oberoende i förhållande till såväl Saniona och dess ledning som till större aktieägare. Han innehar 32 500 aktier och 217 625 optioner i optionsprogrammet 2018/2024.

Chairman of the Board