Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Saltzman photo

Edward C. Saltzman

Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning och bakgrund: Examen från New York University. Arbetande styrelseordförande för Cello Health BioConsulting ("CHBC"), tidigare Defined Health, efter att ha lett försäljningen av Defined Health till Cello Health under 2017. CHBC är en ledande strategisk affärsutvecklingskonsultfirma som biträder ledande befattningshavare rörande pharma, biotech och investeringar. Edward C. Saltzman (född 1955) besitter omfattande kunskap om läkemedels- och biotechbranscherna från åren med Defined Health, en ledande strategisk rådgivningsfirma inom affärsutveckling som har hjälpt företag inom branscherna läkemedel, bioteknik och sjukvårdsinvesteringar i mer än 25 år. Baserat på sin breda och djupa erfarenhet bistår han CHBC's seniora projektledare som arbetar med kunder inom flera terapiområden.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och medlem i ledningsgruppen i Cello Health BioConsulting Inc. (tidigare Defined Health Inc.).

Avslutade uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Vidac Pharmaceuticals Ltd.

Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Innehav i Saniona: 4 200 aktier och 4 000 optioner i optionsprogrammet 2019/2023 samt 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.