Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Saltzman photo

Edward C. Saltzman (född 1955)

Styrelseledamot sedan 2019

Edward Saltzman har mer än 30 års erfarenhet från den biofarmaceutiskaindustrin.Hanärförnärvarandestyrelseordförande och medlem i ledningsgruppen för Cello Health BioConsulting, tidigare Defined Health, efter att under 2017 ha lettförsäljningen av Defined Health till Cello Health. Cello Health BioConsulting är ett ledande konsultbolag inom strategisk affärsutveckling och bistår seniora befattningshavare i läkemedels-, bioteknikoch investmentbranscherna. Fram till förvärvet hade Saltzman lett Defined Health, som han också grundade, i 24 år. Han är för närvarande verksam som investeringsrådgivare åt Israel Biotech Fund och har tidigare varit styrelseledamot i Vidac Pharmaceuticals Ltd. Saltzman tog examen vid New York University.

Saltzman är oberoende i förhållande till såväl Saniona och dess ledning som till större aktieägare. Han innehar 14 200 aktier; 4 000 optioner i optionsprogrammet 2019/2023; och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.