Investerare

Biography

Saniona Icon blue
Carl Johan Sundberg photo

Carl Johan Sundberg (född 1958)

Styrelseledamot sedan 2015 (styrelseledamot i Saniona A/S sedan 2016)

Utbildning och bakgrund: Läkar- och doktorexamen från Karolinska Institutet. Professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Medgrundare till och tidigare Investment Manager för Karolinska Investment Fund, en 60 MEUR biomedicinsk VC-fond. Forskningschef vid avdelningen för Bioentreprenörskap vid Karolinska Institutet, vald ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samt tidigare ordförande i Yrkesföreningar För Fysisk Aktivitet och Stiftelsen Forska!Sverige samt ledamot i Internationella Olympiska Kommitténs Medicinska Kommission. Mångårig erfarenhet från styrelsearbete inom akademin och näringslivet. Professor vid avdelningen för Fysiologi & farmakologi vid Karolinska Institutet. Prefekt vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation AB, Medkay Konsulting AB och Saniona A/S.

Avslutade uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Cobra Biologics Holding AB, Hypercure Medical AB och Karolinska Development AB. Styrelsesuppleant i Symbiont Law AB. Bolagsman i Medkay Konsulting HB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Innehav i Saniona: 9 800 aktier och 4 000 optioner i optionsprogrammet 2018/2022 och 4 000 optioner i optionsprogrammet 2019/2023 samt 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.