Investerare

Ägarstruktur

Saniona Icon blue

Största aktieägare per den 10 juni 2022

 Aktieägare

Antal aktier

Ägande och röster

Verifierad

 AVANZA PENSION 

3 487 178 5,6% 2022-05-31

 PONTIFAX VENTURE CAPITAL

2 994 402 4,8% 2021-09-08

 JØRGEN DREJER

2 364 711 3,8% 2022-05-31

 NORDNET PENSION INSURANCE

1 970 273 3,2% 2022-05-31

 THIRD SWEDISH NATIONAL PENSION FUND

1 886 792 3,0% 2022-05-31

 DAN PETERS

1 400 000 2,2% 2022-05-31

 HANS CHRISTIAN THORN

1 000 000 1,6% 2022-05-31

 INDIVIDUELL AKTIEÄGARE*

999 337 1,6% 2022-05-31

 NORDEA LIV & PENSION

968 795 1,6% 2022-05-31
 HANDELSBANKEN FUNDS 928 361 1,5% 2022-05-31

ÖVRIGA ÄGARE

44 385 828

71,1%  

 Totalt

62 385 677

100%

 

 

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska aktieägare.

*Privatperson, namn ej offentliggjort