Investerare

Ägarstruktur

Saniona Icon blue

Största aktieägare per den 12 januari 2022

 Aktieägare

Antal aktier

Ägande och röster

Verifierad

 RA CAPITAL MANAGEMENT 

11 608 906 18,6% 2021-09-08

 AVANZA PENSION 

3 431 583 5,5% 2021-12-31

 PONTIFAX VENTURE CAPITAL

2 994 402 4,8% 2021-09-08

 JØRGEN DREJER

2 364 711 3,8% 2021-11-19

 FOURTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND

2 317 355 3,7% 2021-12-31

 THIRD SWEDISH NATIONAL PENSION FUND

1 886 792 3,0% 2021-12-31

 THOMAS FELDTHUS

1 261 677 2,0% 2021-12-31

 INDIVIDUELL AKTIEÄGARE*

1 087 337 1,7% 2021-12-31

 NORDNET PENSION INSURANCE

1 072 155 1,5% 2021-12-31
NORDEA LIV & PENSION 893 219 1,4% 2021-12-31

ÖVRIGA ÄGARE

33 467 540

53,6%  

 Totalt

62 385 677

100%

 

 

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska aktieägare.

*Privatperson, namn ej offentliggjort