Investerare

Ägarstruktur

Saniona Icon blue

Största aktieägare per den 31 maj 2021

 Aktieägare

Antal aktier

  Ägande och röster  

RA CAPITAL MANAGEMENT 

11 608 906           18,6%                  

AVANZA PENSION

3 261 869 5,2%                  

PONTIFAX VENTURE CAPITAL

3 106 451           5,0%                  

NEW LEAF VENTURES 

2 358 490           3,8%                  

JØRGEN DREJER

2 354 711           3,8%                  

FJÄRDE AP FONDEN

2 317 355           3,7%                  

TREDJE AP FONDEN

1 886 792           3,0%                  

THOMAS FELDTHUS

1 492 606           2,4%                  

INDIVIDUELL AKTIEÄGARE*

916 224 1,5%                  

NORDEA LIFE & PENSION

895 028 1,4%                  

ÖVRIGA ÄGARE 

32 187 245          51,6%                  

 Total

62 385 677        

100%                

 

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

*Privatperson, namn ej offentliggjort